Kontaktní údaje pro žádosti o podání informací

Kontaktní údaje pro žádosti o podání informací o zpracování osobních údajů

Veškeré žádosti v souvislosti a dotazy v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů můžete činit:

a) písemně na adrese:
MATRIX Media s.r.o., IČO 26504740,
sídlo a kontaktní adresa: Praha 7 – Holešovice, U Průhonu 1079/40, PSČ 170 00,

b) telefonicky na tel. č.: +420 251 512 500
(osobami oprávněnými poskytnout Vám příslušné informace je výlučně jednatel společnosti)

c) e-mailem prostřednictvím e-mailové adresy: info@matrixmedia.eu

MATRIX Media s.r.o. si vyhrazuje právo požádat o poskytnutí dodatečných informací a dokumentů nezbytných k potvrzení totožnosti žadatele, pokud bude mít pochybnost o jeho totožnosti (viz čl. 12 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

V případě, že žádost bude shledána zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou, zejména proto, že se bude opakovat, může MATRIX Media s.r.o. požadovat zaplacení přiměřeného poplatku nebo může odmítnout žádosti vyhovět (viz čl. 12 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů).